E-kool

Teooria.ee on õpilasesõbralik ja innovatiivne liiklusteooria õppimise keskkond. E-õpet iseloomustab kohustus käia klassitunnis vaid mõnel korral (3 x 1,5 tundi), ülejäänud teooriaõpe läbitakse internetis Teooria.ee keskkonna kaudu. Selline õppevorm on mõeldud nendele, kellel näiteks kooli, töö, pere, spordi või muude tegevuste tõttu on raske leida aega autokooli loengutes kohal käimiseks. Muidugi võivad e-õppe valida ka õpilased, kes lihtsalt armastavad asju iseseisvalt avastada. Kuigi enamik õppetegevusest toimub iseseisvalt, määratakse igale e-õppes osalejale Niiluse Autokoolist ka isiklik teooriaõpetaja. Temaga kohtutakse avaloengus, edaspidi viib ta läbi aktiivõppetunde. Niiluse Autokooli õpetajad vastavad küsimustele ka õppekeskkonna kaudu.

Õpilasena keskkonda sisenedes näed enda ees sektsioone – esimene nendest on õppeteemad. E-tunnid on koostatud Tallinna Tehnikakõrgkooli õppematerjale kasutades ja neid e-õppe metoodikat ja võimalusi kasutades edasi arendatud. Tähelepanu juhiksime osale “Juhi märguanded”, kus õpilane saab ise nuppe vajutades õppes aktiivselt osaleda, I mooduli lisamaterjalide sektsioonis saab õpilane õppida mõisteid ja liiklusmärke, palju kiitvaid sõnu oleme saanud II mooduli all lisamaterjalina esitatud animeeritud ringteede videotest. Maanteeameti loal oleme lisamaterjalide sektsioonidesse lisanud arvukalt Maanteeameti koostatud õppevideosid. Uus moodul avaneb õpilasele siis, kui ta on vaadanud läbi kõik vastava mooduli e-tunnid, käinud klassitunnis ja lahendanud ära vahetesti.
Teine osa keskkonnast on testide harjutamine. Küsimused põhinevad Maanteeameti demo testidel, mida kasutame samuti Maanteeameti loal. Need testid on kohandatud vastavaks uuele liiklusseadusele. Paljudel harjutustesti vastustel on selgitused juures, need on koostatud Tallinna Tehnikakõrgkooli õpetajate ja Teooria.ee meeskonna poolt. Tasemetestide juures on ajaloendur ja see aitab õpilasel harjuda varakult aja peale küsimustele vastamisega. Soovitame seda riiklikuks eksamiks valmistumisel. Proovieksam on keskkonnasisene eksam, mis avaneb õpilasele peale kõikide moodulite läbimist ja kohustuslikes klassitundides osalemist.

Kolmas osa keskkonnast on vestlus. Õpilasel on otse keskkonnas võimalik õpetajale küsimusi esitada, õpetaja saab neile keskkonnas vastata või õpilasele teate saata. Usume, et see annab võimaluse suhtlemisaldis õpilastele oma küsimustele vastused saada ja ka veidi kartlikud õpilased saavad siit kenasti õpetajaga segamatult suhelda.

Registreeruda saad meie kodulehel või autokooli kohale tulles.