Koolitusest

Koolitame B kategooria sõidukijuhte

Koolitus kestab minimaalselt 2 kuud, mille jooksul toimuvad  teoorialoenguid liiklusseadusest, liikluseeskirjast, liiklusohutusest, liikluspsühholoogiast, liiklusülesannete lahendamist ja arvestustööde tegemist. Sõidukordade toimumise ajad lepib õpilane sõiduõpetajaga ise kokku mõlemale sobival ajal. Koolitus lõpeb teooria- ja sõidueksamiga.

Eksamiprotokolli alusel antakse koolituse lõpetajale vormikohane tunnistus. Seejärel võib juhiloa taotleja sooritada nii teooria- kui ka sõidueksami MNT Liiklusregistri  büroos .

Esmase juhiloa taotleja võib riikliku teooriaeksami teha ette kuus kuud ja sõidueksami kolm kuud enne 18-aastaseks saamist. Piiratud  õigusega juhiloa taotleja peab eksamipäevaks olema 16 aastat vana.

Vastavalt määrusele https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011039 , mis kohustab õpilast läbima esmaabi kursused (§11 lg 5)  enne eksameid MNT Liiklusregistri  büroos . Esmaabi kursust saab läbida ka meie autokoolis. Esmaabi kursuse mitteläbinud õpilased ei saa  MNT Liiklusregistri  büroos eksameid sooritada.

Koolituse maksu saab tasuda kahes osas, esimene sissemakse vähemalt pool maksumusest.Kogu koolituse summa peab olema tasutud enne kooli eksami sooritamist.Autokool teavitab maksuametile elektrooniliselt koolituskulude tasumisest.

Kursused toimuvad Elvas Valga mnt.22a
Korraldame ka lõppastme koolitust
B-kategooria Sõiduauto juht alates 18. eluaastast ja piiratud õigusega juht alates 16. eluaastast.

Kursus sisaldab: 29x45min. teooriaõpet, 21x45min sõiduõpet

Lisandub: med.kursus 16×45 min

Pimedakoolitus – 1

Libedakoolitus –   1

Kontrollsõit     –    1

Teooriaeksam

Korraldame ka e-õppe kursuseid: 3 x 1,5 h klassiõpet, 3 kuud e-õppe keskkonna kasutusaega, 21 x 45 min sõidutundi ja koolieksamid